จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,100,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,096,000.00 บาท
E-Mail :
5511032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5371-1655
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 16:12:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 เม.ย. 2563 นางพิณประภา เมืองสิงห์