จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนดอน 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
588,500.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
587,430.00 บาท
E-Mail :
phonnipav@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077-511-159
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร 259/1 ถ.ประปาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 09:27:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 16 เม.ย. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
1 16 เม.ย. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ