จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
115,200.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
115,200.00 บาท
E-Mail :
5541033@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
044442606
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-08 17:49:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 5541033