จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองท่อม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
120,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
120,000.00 บาท
E-Mail :
5551034@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
075-699447
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 199/14 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ผู้บันทึก :
รัตนา ด้วงเกื้อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-02 11:54:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2563 รัตนา ด้วงเกื้อ