จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) (จำนวน ๒ คน) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
167,594.10 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
167,594.10 บาท
E-Mail :
5531011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-274865-6
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-01 15:40:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 เม.ย. 2563 นางสาววรุณยุพา โชติชัย