จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
17,120,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
17,119,348.68 บาท
E-Mail :
nongkanokk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-38275818-9 ต่อ 141
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-01 11:17:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1