จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บจ.เคเอส คอร์ปอเรชั่น โครงการ ONE PREMIER ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,012,893.06 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,012,000.00 บาท
E-Mail :
5511032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5371-1655
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 15:01:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 นางพิณประภา เมืองสิงห์