จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบสถานีผลิตน้ำเขาระโอก ๒๕๖๓
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
163,656.50 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
163,656.50 บาท
E-Mail :
5531023@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-661244
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ 35 ม.7 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 10:26:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์