จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพระคุณแม่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
588,500.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
553,190.00 บาท
E-Mail :
phonnipav@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077-511-159
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร 259/1 ถ.ประปาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 18:02:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 31 มี.ค. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
1 18 มี.ค. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ