จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.คีรีรัฐนิคม)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
31,373,470.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
31,373,470.00 บาท
E-Mail :
sermyotn@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-23 15:35:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 23 เม.ย. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
1 23 เม.ย. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์