จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาจันดี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
37,317,320.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
36,927,900.00 บาท
E-Mail :
wichamaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้บันทึก :
นางวิชามัย ทองต้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 14:30:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 เม.ย. 2563 นางวิชามัย ทองต้ง