จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
ชื่อโครงการ :
งานขุดลอกสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำบึงหล่ม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขาลาดยาว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
156,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
166,920.00 บาท
E-Mail :
5510313@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-271432
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลาดยาว
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 11:51:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2562 นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย