จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสามแยกลานเข้ถึงสะพานพระแสง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
16,371,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
16,169,840.00 บาท
E-Mail :
ruthairatc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 10:31:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 พ.ค. 2563 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร