จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
373,210.65 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
373,210.65 บาท
E-Mail :
5531011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-274865-6 ต่อ 206
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 14:53:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ก.ย. 2562 นางสาววรุณยุพา โชติชัย