จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,329,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,329,000.00 บาท
E-Mail :
thanatchayakorns@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5323-4476 ต่อ 555
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-07 15:51:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ก.ย. 2562 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์