จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,480,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,480,000.00 บาท
E-Mail :
thanatchayakorns@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5323-4476 ต่อ 555
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 10:56:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 17 ก.ย. 2562 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
1 17 ก.ย. 2562 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์