จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาห้วยยอด
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
757,560.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
757,560.00 บาท
E-Mail :
bannarass@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
075271053
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด 812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ผู้บันทึก :
นายบรรณรัษฎ์ ศรีพิบูลย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 11:07:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ก.ย. 2562 นายบรรณรัษฎ์ ศรีพิบูลย์