จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,108,800.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,108,800.00 บาท
E-Mail :
5552027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
073532143
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 09:11:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ก.ย. 2562 5552027