จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลดูแลทรัพย์สิน สถานีผลิตน้ำ สถานีสูบ-จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จำนวน 15 สถานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,644,563.25 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,644,563.25 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3860-2008
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 17:13:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 12 ก.ย. 2562 นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
1 12 ก.ย. 2562 นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว