จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในระบบจำหน่าย ปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
200,810.02 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
200,810.02 บาท
E-Mail :
5531011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-274865-6
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 10:13:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ก.ย. 2562 นางสาววรุณยุพา โชติชัย