จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
288,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
288,000.00 บาท
E-Mail :
wanidar@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้บันทึก :
นางสาววนิดา ร่าหมาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 16:13:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ก.ย. 2562 นางสาววนิดา ร่าหมาน