จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,001,541.97 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,001,541.97 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 11:25:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ก.ย. 2562 กปภ.ข.10