จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,001,541.97 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,001,541.97 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 11:22:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 26 ก.ย. 2562 กปภ.ข.10
1 16 ส.ค. 2562 กปภ.ข.10