จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
117,035,061.29 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
94,297,225.05 บาท
E-Mail :
ruthairatc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 08:52:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ก.ย. 2562 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร