จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
117,035,061.29 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
114,198,370.65 บาท
E-Mail :
swvangc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-28 10:51:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 27 ก.พ. 2563 นางเสวียง ชูมณี
1 13 ก.ย. 2562 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร