จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้วให้กับนายอาณัติ มะเล็ง ม.3 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
161,500.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
161,500.00 บาท
E-Mail :
555103@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7742-0138
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
ผู้บันทึก :
นางวิชามัย ทองต้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-07 16:02:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มิ.ย. 2562 นางวิชามัย ทองต้อง