จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้าง งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
445,655.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
445,655.00 บาท
E-Mail :
5531020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3855-1151
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-18 11:42:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 พ.ค. 2562 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ