จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ริเวียร่า ลักซ์ซูรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 29/72 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/62
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
107,214.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
107,146.00 บาท
E-Mail :
5531012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3822-2461-5 ต่อ116
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-18 11:00:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มิ.ย. 2562 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล