จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาธัญบุรี
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท ไทยพัฒน์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริเวณ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,423,100.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,423,100.00 บาท
E-Mail :
5541040@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-25772958
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี
ผู้บันทึก :
นางสาวนริสา ปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-12 00:56:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 มิ.ย. 2562 นางสาวนริสา ปรีชา