จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ RTM2BP3 สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
262,150.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
262,150.00 บาท
E-Mail :
5531011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-274865-6
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-11 16:06:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 11 มิ.ย. 2562 นางสาววรุณยุพา โชติชัย
1 11 มิ.ย. 2562 นางสาววรุณยุพา โชติชัย