จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
795,592.08 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
795,500.00 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3860-2008 ต่อ 12
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-11 13:16:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มิ.ย. 2562 นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว