จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนชาตรีโฮม หมู่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,990,200.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,990,200.00 บาท
E-Mail :
5511032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5371-1655
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-10 13:31:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 มิ.ย. 2562 นางพิณประภา เมืองสิงห์