จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์
ชื่อโครงการ :
งานเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ (โรงกรองสำนักงาน) และ(โรงกรองน้ำวิภาวดี) บ้านใน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
261,080.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
261,080.00 บาท
E-Mail :
5551012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077-379074
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
204/4 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก :
นางสาวศุภลักษณ์ พรหมคีรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-07 16:55:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2562 นางสาวศุภลักษณ์ พรหมคีรี