จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงตู้ Data logger (ตู้ DMA) ของ กปภ.สาขาภูเก็ต
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
469,944.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
469,944.00 บาท
E-Mail :
swvangc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7720-0517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-07 15:41:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2562 นางเสวียง ชูมณี