จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถาน สามัคคีพัฒนามั่นคง จำกัด หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
888,100.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
888,100.00 บาท
E-Mail :
5511032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5371-1655
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-07 10:49:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2562 นางพิณประภา เมืองสิงห์