จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี (เฟส 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
458,976.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
458,000.00 บาท
E-Mail :
5542018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034322681
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ กปภ.สาขาสามพราน
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-06 15:27:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 มิ.ย. 2562 นางผ่องฉวี แก้วคชสาร