จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาไชยา
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยวัดพระพรหม ม.1 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
182,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
182,000.00 บาท
E-Mail :
5551016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077-431-591
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
361 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก :
นางนิจิตตา ทวีแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-12 16:54:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 มิ.ย. 2562 นางนิจิตตา ทวีแก้ว