จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 สถานี สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน สถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ กปภ.สาขาพนมสารคาม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
920,200.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
917,861.74 บาท
E-Mail :
5531020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3855-1151
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-04 15:05:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 พ.ค. 2562 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ