จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานกำจัดตะกอน จำนวน 4 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,754,800.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,754,800.00 บาท
E-Mail :
5531014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-461042
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-04 13:21:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 มิ.ย. 2562 นายสมชาย สนใจ