จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาไชยา
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อเนื่องจากสาเหตุอุทกภัย บริเวณสะพานห้วยสมอทอง ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
187,250.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
187,000.00 บาท
E-Mail :
5551016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077-431-591
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
361 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก :
นางนิจิตตา ทวีแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-12 16:45:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 พ.ค. 2562 นางนิจิตตา ทวีแก้ว