จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเบตง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
530,720.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
530,720.00 บาท
E-Mail :
5552025@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7323-0451
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง
ผู้บันทึก :
นายอดิเรก ยะฝาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-31 14:49:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 พ.ค. 2562 นายอดิเรก ยะฝาด