จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
งานโครงการจัดซื้อข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,564,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,564,000.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-04 17:11:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 มิ.ย. 2562 กองจัดหา