จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขาอู่ทอง (สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
321,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
261,000.00 บาท
E-Mail :
supeepatp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-04 09:14:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 มิ.ย. 2562 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร