จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
ซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
24,093,511.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
24,093,511.00 บาท
E-Mail :
paricharts@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3675-1925
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-06 10:35:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 มิ.ย. 2562 น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน