จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณริมถนนสุขาภิบาล ๔ ในเขตเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
217,920.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
217,500.00 บาท
E-Mail :
5541027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
037-311005
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-24 14:40:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ก.ค. 2561 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์