จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวมโชค พัฒนา (พัทยา) จำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.46/61
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
376,961.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
376,900.00 บาท
E-Mail :
5531012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3822-2461-5ต่อ 116
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-23 11:04:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ก.ค. 2561 นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช