จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิษณุโลก
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
346,846.92 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
346,846.92 บาท
E-Mail :
5510327@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
083-5918228
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ผู้บันทึก :
อธิติยา แจ่มจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:27:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ส.ค. 2565 อธิติยา แจ่มจันทร์