จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางมูลนาก
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,040,540.76 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,040,540.76 บาท
E-Mail :
5512030@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056631011
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก 29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ผู้บันทึก :
นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเมืองหล้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 19:01:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ก.ค. 2565 นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเมืองหล้า