จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,948,198.82 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,948,198.82 บาท
E-Mail :
5512016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056531344
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี
ผู้บันทึก :
ชุติมา บุญชัยพานิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 12:41:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ส.ค. 2565 ชุติมา บุญชัยพานิช