จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,387,387.68 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,387,387.68 บาท
E-Mail :
5512026@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
055-479874
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์
ผู้บันทึก :
นางอรภา มีศิริพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 14:27:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 5 ส.ค. 2565 นางอรภา มีศิริพันธ์
1 5 ส.ค. 2565 นางอรภา มีศิริพันธ์