จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
ชื่อโครงการ :
งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,734,234.60 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,734,234.00 บาท
E-Mail :
5512011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255456
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:30:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ส.ค. 2565 PaweenaS